Penger og casino

«Gi keiseren det keiseren har krav på», sa en kjent vismann for lenge siden. Dette er for mange kjente ord, fordi skatt er noe som myndighetene har krav på, og som mange betaler villig. De fleste som jobber for et firma får automatisk trukket skatt, og noen får gjerne økonomiavdelingen til å trekke litt mer, slik at man er sikker på å få et pent beløp tilbake når skatteoppgjøret blir utregnet hvert år.

Man hører forholdsvis ofte om skatteparadiser, og med jevne mellomrom dukker det opp saker som omhandler personer og selskaper fra vårt land. Men det er som oftest bare velstående personer som benytter seg av disse, noe som er ironisk, siden man skulle tro de hadde nok penger uansett å rutte med selv etter at skatten er betalt. Men det er et ugjendrivelig faktum at mye vil ha mer, noe som vil si at jo rikere du er, jo verre blir det for deg å skille deg ad med så mye som en eneste krone.

Rikdom betyr naturlig nok at man blir enda mer bevisst på penger, og dermed også mer opptatt av å ha så mye som mulig av dem. Det finnes flere grupper av mennesker som er svært rike, for eksempel:

  • De som er født inn i rike familier
  • Lottomillionærer
  • De som gjør suksess innen forretningslivet

Alle har uansett til felles det at de sitter på rikdommer, de bruker som regel mye tid på å finne ut hvor pengene skal plasseres, og det blir ofte svært vanskelig å skille seg ad med noe som helst.

 

Kreativ skatteplanlegging og direkte skattesnyteri er i sterk vekst og blir mer og mer normalt

Hadde man kunne stolt på alle menneskene i hele verden, ville verdenssamfunnet antakelig blitt spart antagelig for milliarder av kroner. Det brukes enorme summer hvert år verden over på sikkerhet og kontrolleringer, for ikke å snakke om de summene som går tapt på grunn av svindel. Det finnes korrupte regjerninger og enkeltpersoner som grafser til seg nesten alle statens inntekter selv, men det finnes også enkeltmennesker som grafser til seg selv det som myndighetene har krav på, nemlig skatt.

Alle som driver med tipping og gambling, gjør det fordi de håper på en kjempegevinst som vil gjøre dem rike. De driver med spilling på casino på nett eller lotto, alt under regi av Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, som har monopol på markedet. De ytterst få som er heldige nok til å vinne et kjempebeløp, blir ofte helt overveldet og opplever store forandringer i hverdagen.

Men det vil neppe ta lang tid før de blir sterkt knyttet til pengene sine, og da er det mange som benytter sjansen til å finne metoder for å holde på rikdommen for en hver pris. Dette er myndighetene fullt klar over, og det holdes nøye oppsyn med de som er trofaste gamblere på nettet.

 

Akkurat som inntektene som tjenes på jobben blir skattet, har regjeringen også bestemt at gevinster som blir vunnet over nettet også skal skattes, selv om noen er uenige i det og prøver å unngå skattemyndighetenes oppmerksomhet. Nylig ble en lottomillionær som hadde vunnet over 90 millioner kroner dømt til å betale 24 prosent av beløpet i skatt, noe vinneren hadde prøvd å unngå med alle midler.